Vianočné promo Slovart – návrh

O projekte

Zadanie na vianočné promo dary spoločnosti Slovart znelo knihy+láska+slovensko+vianoce. Návrh nebol v tejto podobe realizovaný.

Kategória
selfpromo