Páve

O projekte

Grafický remix motívu ľudovej výšivky zo zástery kroja z Trenčianskej Teplej. Pávy, zajace a strom života.

Dátum

June 25, 2015

Kategória
odevný dizajn, suveníry