Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú najmä postup a podmienky registrácie, nakupovania, spôsobu úhrady ceny tovaru, doručenia tovaru ako aj prípadnú reklamáciu, či iné záležitosti súvisiace s nakupovaním v našom internetovom obchode. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sú upravené práva a povinnosti predajcu:
SLOVENSKY s.r.o.
Radlinského 36/B
81107 Bratislava
IČO: 47382538
DIČ: 2023857627
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka číslo: 91608/B (ďalej len “SLOVENSKY.IN”)

a taktiež práva a povinnosti našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu medzi SLOVENSKY.IN ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.slovensky.in.

Zákazníkom nášho internetového obchodu sa môže stať každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.slovensky.in. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa v určitom rozsahu práv a povinností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar doručený. Uvedenie mena takejto osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

 

Registrácia zákazníka

 

Súkromie našich zákazníkov si vážime a rešpektujeme natoľko, že podmienkou nákupu u nás nie je registrácia zákazníka. Napriek tejto možnosti by sme Vám registráciu odporúčali, keďže si tak môžete uložiť fakturačné i ďalšie adresy pre budúce nakupovanie a v neposlednom rade registráciou získate aj:

 

  • – vernostné zľavy
  • – darčekové poukážky
  • – možnosť sledovať vybavovanie Vašej objednávky
  • – prehľad doterajších objednávok a nákupov
  • – pravidelné informácie o novinkách a akciách.

 

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

 

Ak ste v našom internetovom obchode našli tovar, o ktorý mate záujem, kliknutím na tlačidlo “pridať do košíka” ho presuniete do Vášho nákupného košíka. Následne môžete pohodlne pokračovať v nakupovaní alebo pristúpiť k záväznému objednaniu tovaru. Keď je Váš nákupný zoznam kompletný, kliknutím na ikonku košíka v pravom hornom rohu stránky sa Vám zobrazí zoznam objednaných produktov. Pozorne si tento zoznam skontrolujte a v prípade potreby upravte. Ak vlastníte náš zľavový kupón, vpíšte kód do okienka vľavo dole pod nákupným zoznamom a kliknite na “použiť zľavový kupón”. Pred záväzným objednaním je potrebné vyplniť povinné polia označené hviezdičkou. Ak ste podnikateľ a cenu tovaru si chcete uplatniť ako výdavok/ náklad, vyplňte firemné fakturačné údaje. Ak si prajete, aby Vám bol tovar zaslaný na inú ako fakturačnú adresu, vyplňte polia pre inú adresu doručenia. Všetky vyplnené údaje si môžte uložiť pre účely opätovného nákupu a to jednoducho registráciou, stačí si zvoliť svoje používateľské meno a heslo. Po zvolení spôsobu platby a súhlase s obchodnými podmienkami môžete objednávku záväzne odoslať s povinnosťou platby. Po spracovaní Vašej objednávky Vám bez zbytočného odkladu zašleme na Vami zadanú emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje najmä číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady za dopravu, spôsob platby, údaje o adrese doručenia a údaje o predávajúcom. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že ste registrovaným zákazníkom bude Vaša objednávka zároveň archivovaná v sekcii “Môj účet”, do ktorej máte po prihlásení prístup len Vy.

 

Ceny

 

Všetky ceny produktov uvedené na stránke sú konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru a cenu platby dobierkou. Akciové ceny sú platné do dátumu ukončenia akcie alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, individuálne zľavy, či darčekové poukážky, nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

Dodacie lehoty

 

Tovar, ktorý máme skladom Vám odošleme do piatich pracovných dní od prijatia platby a pri voľbe platby dobierkou, do piatich pracovných dní od potvrdenia objednávky. Dodacia lehota pre tovar, ktorý nie je skladom je stanovená individuálne a konkrétna dodacia lehota je uvedená pri každom takomto produkte. Dodacia lehota má orientačný charakter a jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 72 hodín do 21 pracovných dní. V prípade že tovar označený ako “skladom” nemáme v príslušnej veľkosti, či prevedení, budeme Vás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a okamžite ako budeme mať bližšie informácie o dostupnosti tohto tovaru, zašleme Vám informáciu o predpokladanej dĺžke dodacej doby. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, prípadne Vám dodatočná lehota nevyhovuje, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

 

Dodanie tovaru

 

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou doporučeného listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie zásielky k Vám Slovenskou poštou.
Informáciu o dni odoslania objednávky nájdte v sekcii “Môj účet”. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po odoslaní, kontaktujte nás, prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Aktuálny stav vybavovania Vašej objednávky si môžete kedykoľvek pozrieť aj v sekcii “Môj účet”.
Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako dodací aj záručný list.
Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta) alebo nesprávne uvedenou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

 

Spôsob platby

 

V našom internetovom obchode máte viaceré možnosti spôsobu platby:

  • dobierka
  • platba kartou ČSOB WebPay
  • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry
  • PayPal

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu eshop@slovensky.in.

 

Poštovné a balné

 

K uvedeným cenám tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je závislá od adresy dodania a celkovej hmotnosti zásielky vrátane prepravného obalu. Pri voľbe spôsobu platby dobierkou je pripočítaná cena za dobierku v zmysle cenníka Slovenskej pošty a síce 0,70 Eur. K výslednej cene je pripočítaná minimálna suma balného, ktorej výška je závislá od veľkosti a hmotnosti celkového nákupu.
Výnimkou je darčekové balenie na želanie zákazníka, ktoré si môžete zvoliť pri dokončovaní objednávky. V takom prípade nie je súčasťou balenia daňový doklad /faktúra/, a naopak, je možné priložiť venovanie, ktorého znenie samy zvolíte. Štandardná cena darčekového balenia je 1,70 Eur.
V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania Vám bude účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

 

Záručná doba

 

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale.
SLOVENSKY.IN zodpovedá zákazníkovi za:
– dodržanie ceny platnej v čase odoslania objednávky,
– odoslanie tovaru v množstve a garantovanej kvalite,
– priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.
SLOVENSKY.IN nenesie zodpovednosť za:
– oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom
– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
– poškodenie zavinené doručovateľom; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

Stornovanie objednávky

 

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

 

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

 

Bližšie informácie a presné podmienky reklamácie tovaru nájdete v časti Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že nie ste spokojní s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na eshop@slovensky.in. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

 

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

 

Podmienky použitia darčekovej poukážky SLOVENSKY.IN

 

Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v našom internetovom obchode do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky.
Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do políčka „Kód darčekovej poukážky“. Hodnota poukážky je uvedená priamo na každej poukážke. Nakoľko je poukážku možné uplatniť výlučne jednorazovo, voľte nákup v hodnote minimálne rovnajúcej sa sume poukážky, v opačnom prípadne Vám zvyšok hodnoty poukážky prebadne. Ak poukážka neznie na konkrétny produkt a 100% jeho ceny, funguje poukážka ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru bez sumy poštovného a zákazník doplatí len zostávajúcu sumu po zľave. Darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku a nie je možné ju kombinovať s inou zľavou. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predajcom SLOVENSKY s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.
Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
Spoločnosť SLOVENSKY s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.slovensky.in. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.02.2016.

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie!

 

Používanie materiálov zo stránky
© 2010-2016 SLOVENSKY.IN s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného súhlasu udeleného SLOVENSKY s.r.o. zakázané.